Click here to edit title

INDUSTRIAL TRADING LLC

Մեր գրասենյակը` Երևանում, ներկրում է բեռնաբարձման սարքավորումներ արևմտյան Եվրոպայից՝ հիմնականում Ֆրանսյաից: Մենք հանդիսանում ենք ֆրանսական Verlinde Lifting Equipment ընկերությունի ներկայացուցիչը և առաքողը՝ Հայաստանում, Ռուսաստանում և Վրաստանում:


Verlinde–ն առաջատար բեռնաբարձման սարքավորումներ արտադրող ֆռանսական ընկերություն է, որը արտադրում է զանազան տեսակների էլեկտրական ամբարձիչներ (շղթայի, մետաղյա և ոչ մետաղյա կախիչներով), կռունկ և ճախարակ, որոնք համառոտ ներկայացւած են ստորև՝:


1-Էլեկտրոկայանների ամբարձիչներ (շաժիչների և գազի տուրբիններիսրահների համար).


2-Ատոմակայանների ամբարձիչներ (վառելանյութի փոխադրման և ավազանի համար).


3-Պողպատյա սարքեր արտադրող գործարաններ (մագնետի և վակյումային ամբարձիչներ, ...).


4-Վտանգավոր միջավայրում աշխատող ամբարձիչներ (հակահրդեհային և հակակայծահարության).


5-Բեմահարթակների պատրաստման մեջ օգտագործվող ամբարձիչներ (շոու բիզնես, սպորտ սրահներ, հեռուստակայաններ, ֆիլմի ստուդիաներ,...)


6-Էլեկտրական սարքեր (ռադիո հեռակառա- վարմով և տեղաշարժի և արագութեան հսկում).


7-Էլեկտրական ոչ մետաղյա կախիչով ամբարձիչներ (ուտեստի և հիգիենայի արդյունաբերության մեջ):